Zorg slimmer plannen zorgt voor lagere kostprijs

 In

Afgelopen week werd duidelijk dat Dokter Bosman, een van de grootste aanbieders van ggz, is overgenomen door investeringsmaatschappij DRB. Met deze miljoenen injectie is een faillissement afgewend. Voor de lange termijn wordt er ingezet op een efficiëntere organisatie. Dokter Bosman kwam in de problemen vanwege een plotse toename van patiënten en tegelijk was de zorgzwaarte hoger dan verwacht. Doordat de interne processen onoverzichtelijk waren, werd te laat duidelijk dat de reserves op raakten.

Investeren in eigen organisatie

Michiel Bosman, oprichter van Dokter Bosman, heeft met een aantal partijen gesproken over de overname, maar heeft bewust gekozen voor DRB als overnamepartner. Bosman: “DRB investeert in de organisatie, waardoor we de komende jaren nog meer cliënten kunnen helpen.” Automatisering drukt structureel de kosten en daarom wordt een deel van de investering gestoken in e-health, wat betekend dat er technologie wordt gebruikt om de gezondheid te verbeteren. Daarnaast moet de organisatie efficiënter gaan werken door slimmer te plannen en effectiever gebruik te maken van de tijd van een zorgverlener.

Transparantie door een formatie op basis van de zorgvraag

Het signaal dat Dokter Bosman afgeeft met het streven naar het beter organiseren van de zorg sluit aan op de visie van Create Care. Create Care zet in op het vertalen van de zorgvraag naar benodigde formatie, binnen het gestelde budget. Doordat je de zorg kunt herleiden naar de inzet van zorgmedewerkers, wordt de kostbare tijd voor directe zorg duidelijker weergegeven. Meer weten over zorgvraag gestuurde formatie? Klik dan hier.

Inzicht nodig in de kostprijzen van zorghandelingen

De tarieven in de ggz zullen volgend jaar minimaal stijgen en de basis-zzg neemt af. Daarnaast stijgen de lonen vanwege een verhoging in de CAO. Hoewel Dokter Bosman in algemene zin een relatief korte wachttijd heeft, zijn er wel verschillen te zien in wachttijden tussen vestigingen in de randstad of buiten de randstad. Het is dus van groot belang dat de kostprijzen van zorghandelingen inzichtelijk worden, en het liefst per regio of vestiging. Create Care heeft een applicatie ontwikkeld waarmee eenvoudig de kostprijs berekend kan worden per Wlz functie, zodat er duidelijk wordt waar er verlies of juiste ademruimte zit. Een op de kostprijs gebaseerde begroting komt daarmee ook dichter bij de realiteit. Meer weten over het berekenen van de kostprijs? Klik dan hier.

Bronnen: Dokterbosman (2019), Dokter Bosman in nieuwe handen: continuïteit staat voorop, 13 november 2019. dokterbosman.nl/dokter-bosman-in-nieuwe-handen-continuiteit-staat-voorop/