Waarom technologische ontwikkelingen een oplossing zijn voor de steeds hoger wordende levensverwachting

 In

Volgens het CBS stijgt de levensverwachting steeds harder. Een 65-jarige vrouw in 2018 haalt naar verwachting gemiddeld de 86 en een 65-jarige man wordt gemiddeld 84. In principe is dit natuurlijk goed nieuws, maar het feit dat we ouder worden betekend helaas niet automatisch dat we ook gezond ouder worden. Gelukkig zijn er ideeën genoeg om goed voor deze mensen te kunnen zorgen.

 

Oplossingen voor de hoge levensverwachting

De reden dat steeds meer mensen een hogere leeftijd kunnen bereiken hebben we vooral te danken aan de gezondheidszorg die steeds meer mensen kan genezen van ziekten waaraan vroeger velen overlijden. Door een hogere leeftijd te kunnen bereiken krijgen mensen echter wel degelijk verschillende klachten of ziekten. Dit heeft alles te maken met het ouder wordende lichaam dat simpelweg niet genoeg kracht en weerstand heeft om zichzelf te herstellen.

Het grootste deel van de ouderen met klachten of (ouderdoms)ziekten willen het liefst thuis blijven wonen, ondanks dat sommigen van hen veel hulp nodig hebben. Thuiszorg is hier natuurlijk een goede oplossing voor, maar het is lastig ouderen de hele dag in de gaten te houden. Daarom wordt al jaren hard nagedacht over oplossingen om ouderen zelfstandig te laten wonen maar hen toch te ondersteunen in hun dagelijks leven.

 

Spraakassistenten helpen ouderen

Er worden al een aantal oplossingen toegepast bij thuiswonende ouderen die hulp nodig hebben. Een van deze producten is verrassend genoeg de welbekende spraakassistent, bijvoorbeeld die van Google, Amazon of Apple. Dit slimme apparaat wordt bediend door de stem en is erg populair onder (jong)volwassenen, maar ook voor ouderen kan een spraakassistent erg handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met slecht zicht, die op deze manier toch snel aan informatie kunnen komen, of een oudere met geheugenproblemen die het apparaat kan vragen iets te noteren of in de agenda te zetten zodat het niet vergeten kan worden. Ook simpele dingen als vragen naar de datum, de tijd of het weer kunnen ouderen helpen in het dagelijks leven. Vanwege de eenvoudigheid worden er al plannen gemaakt voor extra functies als het beantwoorden van vragen over de AOW en het kunnen bellen van noodnummers in het geval dat een oudere valt en niet meer op kan staan.

Het enige nadeel aan dit apparaat is dat het voor ouderen ingewikkeld kan zijn om ermee te leren werken. Naar onderzoek van ouderenorganisatie ANBO is gebleken dat leeftijd hier niet zozeer mee te maken heeft. Iedereen die openstaat voor het leren werken met de spraakassistent heeft het op ten duur wel onder de knie. Gedacht wordt dat ouderen niet technologieminded zijn, maar niets is minder waar. Ruim 70 procent van de ouderen bezit een smartphone en bijna de helft van de ouderen overweegt gebruik te gaan maken van slimme technologie.

 

Drie technologische ontwikkelingen

Ook over de toekomst wordt veel nagedacht. Omdat er dan veel meer ouderen zullen zijn is het onmogelijk om iedereen op te vangen. Om mensen alsnog thuis te laten blijven wonen worden nieuwe apparaten ontwikkeld.

  1. Een van de ideeën is het gebruiken van een polsbandje voor ouderen met dementie. Als deze mensen te ver buiten een bepaald gebied komen krijgt een zorgverlener een seintje en kan deze te hulp schieten. Verder wordt er gewerkt aan verschillende speciale wijken met interactieve huizen. In en rondom deze huizen kan gebruik gemaakt worden van projecties om ouderen te assisteren. Zo verschijnt rond 12 uur op de muur dat het tijd is om te gaan lunchen, maar ook buiten kunnen projecties de weg wijzen.
  2. Daarnaast worden verschillende robots ontworpen, zoals rollatorrobot LEA, die ouderen met fysieke beperkingen kan helpen door ondersteuning te bieden bij oefeningen om hun spieren en gewrichten soepel te houden. Ook kan deze robot helpen bij het opstaan, waardoor zorgverleners wat werk uit handen wordt genomen.
  3. Veel meer maatregelen zullen moeten worden genomen om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden aan alle ouderen, maar deze innovaties kunnen ongetwijfeld het verschil maken. Create Care helpt samen met het iPVB ook mee een verschil te maken in de zorg. Weten hoe? Lees hier over hoe zorgvraag gestuurd werken een verschil kan maken in de zorg.

 

Bronnen: www.volksgezondheidenzorg.info // www.ad.nl