Problemen met formeren; het kan ook anders!

 In

De huidige organisatie verschilt per zorginstelling, maar er is altijd ruimte voor verbetering. En die verbetering is hard nodig, vooral nu, om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel zo goed en efficiënt mogelijk kan werken. Wij vroegen drie zorgmedewerkers om hun ervaring met de systemen waarin zij formeren te delen, om zo duidelijk te krijgen tegen welke problemen zij aanlopen bij het gebruik ervan. 

Huidige systemen werken moeizaam 

Tijdens een gesprek met meerdere zorgmedewerkers kwam naar voren dat de door hun gebruikte systemen bepaalde functies missen waardoor er meer moeite gedaan moet worden om bepaalde handelingen te verrichten. Zo wordt bijvoorbeeld opgenoemd dat ze er erg tegenaan lopen dat het niet mogelijk is om in het systeem aan te geven dat er geruild is tussen twee medewerkers. Dit moet zelf worden doorgegeven aan een verantwoordelijke. Wel is het mogelijk voor de zorgmedewerkers om gegevens te wijzigen in hun ingeplande uren, maar dit gaat erg moeizaam vinden zij zelf. Verder is het niet mogelijk om zichzelf op een openstaande dienst in te roosteren en moet dit wederom via via worden geregeld. 

Een ander probleem wat de zorgmedewerkers zien is dat de roosters vaak laat zichtbaar worden gemaakt. Er is behoefte aan een rooster voor drie maanden, maar in de praktijk krijgen ze vaak pas 28 dagen van tevoren hun rooster voor de komende maand. Ook de cliëntagenda vergt meerdere handelingen van de zorgmedewerkers om in te vullen en neemt hierdoor extra tijd in beslag. 

Dé oplossing voor de problemen met formeren 

Wat er vanuit de zorgmedewerkers verwacht wordt van de formatie is dus duidelijk. Zij willen een systeem dat informatie duidelijker weergeeft, waarin gemakkelijk gegevens kunnen worden aangepast en die rekening houdt met de behoeften van de zorgmedewerkers. 

De oplossing voor deze problemen is vrij simpel. Er worden namelijk systemen ontwikkeld voor het formeren die beter aansluiten bij de behoeften van zowel het zorgpersoneel als de zorginstelling zelf. Door te kijken naar de behoeften en de problemen die nu spelen in de zorg krijgen de applicaties steeds weer nieuwe functies, zodat het blijft aansluiten bij de zorg. Innovatie is hiervoor de key, het is namelijk ontzettend belangrijk, in welke periode ook, dat de zorg blijft innoveren. Dat levert de zorgmedewerkers niet alleen tijd op, maar de cliënten ook betere zorg. 

Zien hoe wij zorgen dat de zorg blijft innoveren? Lees hier meer over onze applicaties!