Kostprijs applicatie

Create Care Kostprijs is een applicatie waarmee je kunt berekenen wat een uur intramurale dienstverlening voor een zorginstelling binnen de Wlz kost.

Pulse Created with Sketch.
looncomponenten_monitortablet_links

Voordelen

Eenvoudig de kostprijs per Wlz-functie berekenen

Begroten op basis van de kostprijs

Meerdere begrotingsscenario’s samenstellen

Hoe is een kostprijs opgebouwd?

Een kostprijs wordt berekend door kostenplaatsen (zoals loon en vaste lasten) toe te wijzen aan kostendragers. De kostprijs is opgesplitst in een tarief per Wlz functie: van persoonlijke verzorging tot behandeling.

Wat kun je met een kostprijs?

De kostprijs is bedoeld voor inspanningsgerichte bekostiging (P maal Q), in plaats van outputgerichte bekostiging (financiering per bereikt resultaat per cliënt). Dit sluit dus uitstekend aan op persoonsvolgende zorg. Met een kostprijs kun je zorghandelingen kwantificeren in geld en daarmee samen met de zorgvrager en de familie bepalen hoe het beschikbare budget het beste kan worden besteed of de mogelijkheid aanbieden tot het extra inkopen van zorg indien het beschikbare budget niet toereikend is.

Belangrijkste functionaliteiten

Begroting

De kostprijs wordt opgebouwd door de personeelskosten en materiele kosten op basis van de begroting in te voeren. Hiermee kun je de kostprijs voor het volgende boekjaar dus alvast maken. Tijdens het toewijzen van de begroting aan kostendragers kom je soms tot nieuwe inzichten voor het begrotingsproces. Het berekenen van een kostprijs is daarom echt een versterking van de begroting.

formatie

Exploitatie

Gedurende het jaar kun je via scenario’s de kostprijs herijken op basis van de exploitatie. Op deze manier is ook te vergelijken wat begrotingen ten opzichte van de exploitatie voor resultaat heeft gehad.

looncomponenten

Stappenplan

Als gebruiker word je met een paar eenvoudige stappen door de applicatie heen begeleid. Zo weet je zeker dat je alles hebt ingevuld dat nodig is om tot een kostprijs te komen.

stappen

Meer weten? Neem gerust contact op

Dag- en nachtmodus

Ook beschikt de applicatie over een dag- en nachtmodus. Hierdoor blijf je fitter indien je de applicatie gebruikt tijdens een avond- of nachtdienst en voorkom je oogklachten. Als je het contrast niet prettig vindt kun je op ieder moment met de schakelaar in de applicatie wisselen tussen de dag en nacht modus.

darklightmode

Scenario’s

Met de applicatie kun je oneindig veel scenario’s maken. Door jaarlijks een nieuw scenario te maken voor je kostprijs, kun je achteraf zien hoe de kostprijs door de jaren heen is veranderd. Ook is het mogelijk om toekomstige situaties in een nieuw scenario mee te nemen, waardoor je bijvoorbeeld kunt simuleren welke invloed een CAO wijziging op je kostprijs gaat hebben.

scenario

Standaard CAO-functies

Voor het bepalen van de loonkosten wordt een standaard lijst met functies en schalen gebruikt. Deze lijst sluit goed aan op de CAO. Tijdens het berekenen van de kostprijs is het mogelijk om eenmalig af te wijken van de standaard lijst. Mocht er een structurele aanpassing of aanvulling nodig zijn dan is het ook mogelijk om de standaard lijst te verrijken zodat deze altijd aansluit op de praktijksituatie bij de zorginstelling.

functies

Meer weten? Neem gerust contact op